Wednesday, June 30, 2010

HUWAD NA GURO

Karunungang pilit
na hinahanapan ng realidad
Sa mga taong nabigyan
ng pagkakataong makapagturo
Ngunit naroroon ang kakulangan
sa pagiging tunay na guro
Na kailanma'y di mahanapan
ng dalisay na hangaring maglingkod
Pawang pinagharian ng pananamantala
ang obligasyong nagtatago sa katanyagan
at kahambugang papurihan
Ang lahat ay pawang kahibangan lamang
na nagdulot kahihiyan
sa kanilang dakilang
propesyong inaasahang
magsisilbing landas ng pagbabago

Okey Lang Yan!

Kaysarap mabuhay sa mundong ibabaw
Kahit kasakitan ang nangingibabaw
Ang buhay ay di natin masasaklaw
Ni malulukob ng buong balintataw!

Kung maramdaman mo, pasakit ng mundo
Kung maranasan mo ang lindol at bagyo
Kung malunod ka sa dagat ng simbuyo
Okey lang yan kaibigan, 'wag kang susuko!

Ang pait ng buhay, 'wag mong iluluwa
Kung kapalit nito'y ligaya at tuwa
Lunukin mong pilit, lasa ma'y masama
Subukan mo, wala namang mawawala.

Kung malampasan mo ang alon ng dagat
At sa pampang nito ika'y mapagalak
'Wag kang pakasiguro sa hinaharap
Pagkat bukas ay 'di ka nakatitiyak!

Sa lahat ng iyong mga nadaanan
Nawa'y maalala payong kaibigan
Huwag kang susuko sa anumang laban
Kaya mo 'yan kaibigan, okey lang yan! :)

Monday, June 28, 2010

24/7


I can see,
I just can't hide,
All that I suffer
Coz your not mine.
Maybe it's difficult,
It's hard to cry.

I wish you're here everyday,
Here by my side, and then
I want to reach at all.
You and me together is not sure,
I'm still here asking
For one more........

I wanna see you everyday,
I wanna hold you,
Just like I pray.
I wanna kiss you,
And say you'll stay.

And bring back the times,
That our love still strong.
The love that we had
Is a little long.
Even though I know,
Only was a dream.
I'm still here waiting..
24/7..